Tag: TPLF

‘ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ውግእ ስዒሩ ይኸውን፡ እቲ ኩናት ግን ኣይተወድአን’ ዘ-ኤኮኖሚስት

‘ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ውግእ ስዒሩ ይኸውን፡ እቲ ኩናት ግን ኣይተወድአን’ ዘ-ኤኮኖሚስት

ፕራይም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣንጻር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከካይዶ ዝጸንሐ ውግእ ስዒሩ ይኸውን፡ ነቲ ኩናት ግን ጌና ኣይሰዓሮን ክትብል መጋዜን ዘ-ኤኮኖሚስት ኣብ ናይ ሓደ ታሕሳስ ሕታማ ገሊጻ። ትንተና ዘ-ኤኮኖሚስት፡ ኣብቲ ...